staszica

GALERIA

galeria

Aktualności

O sprawach bieżących

środa, 22 luty 2012

Spotkanie Zarządu Osiedla Staszica, w dniu 22 lutego, poświęcone było sprawom bieżącym, na które zwracają uwagę mieszkańcy osiedla. Podnoszą oni konieczność remontu dróg i chodników, a także naprawę oświetlenia przy ul. Opolskiej w okolicach zieleńca, gdzie kiedyś znajdowała się fontanna. Lokatorzy bloku nr 713 znajdującego się przy ul. Wrocławskiej  (nr 33-43) zwrócili się o zamontowanie znaku drogowego informującego, że prawo parkowania samochodów przed tym blokiem mają tylko jego mieszkańcy. Wnioskowano również o zmianę organizacji ruchu tak, aby pojazdy jadące nowo wybudowaną obwodnicą, od strony ronda Władysława Sikorskiego w kierunku ul. Wrocławskiej miały zapewnione pierwszeństwo.  Obecny na spotkaniu radny Andrzej Kinasiewicz zobowiązał się do przedstawienia postulatów mieszkańców w komisji, która zajmuje się sprawami bezpieczeństwa na drogach.