staszica

GALERIA

galeria

NASZE OSIEDLE

Nasze Osiedle

Osiedle Staszica usytuowane jest w centrum miasta Jastrzębie Zdrój.

Obszar Osiedla Staszica stanowi powierzchnię  84,62 ha

Liczba zameldowanych mieszkańców : 5764

(stan na 31.12.2010r.)

 

Zarząd Osiedla jest podstawową jednostką Samorządu Terytorialnego

która posiada swój staut i siedzibę. Do realizacji zadań statutowych

upoważniony jest Zarząd Osiedla który składa się z Przewodniczącego

Zarządu i 6 zcłonków Zarządu wybieranych na Zebraniu Osiedla Staszica

na 4 letnią kadencję.

Zarząd Osidla występuje do Zarządu Miasta z wnioskami o ujęcie w budżecie

miasta Jastrzębie Zdrój planów inwestycyjnych dotyczących naszego osiedla

i uczestniczy w odbiorach tych zadń realizowanych przez miasto.

Jako przedstawiciele mieszkańców osiedla Zarząd osiedla prowadzi dyżury w

swojej siedzibie gdzie przyjmuje wnioski dotyczące bezpośrednio mieszkańców

i naszego osiedla oraz w miarę możliwości pomaga w rozwiązywaniu bieżących

spraw z którymi borykają się nasi mieszkańcy.