staszica

GALERIA

galeria

Aktualności

Wybory Zarządu Osiedla Staszica

piątek, 04 marzec 2011

W piątek, 4 marca odbyło się zebranie sprawozdzawczo-wyborcze osiedla Staszica. Dotychczasowy przewodniczący Jerzy Starzyński zakończył kadencję i nie ubiegał się o ponowny wybór. Zastąpił go Mirosław Kolb, a w skład zarządu weszli: Iwona Dańda, Ewa Matla-Chwesiuk, Renata Loryńska, Krzysztof Chmielewski, Marian Dolej, Adam Łukasik.

Ustępujący przewodniczący pozytywnie ocenił kończącą się kadencję. Bardzo dobrze określił współpracę z Urzędem Miasta Natomiast Mirosław Kolb zadeklarował podjęcie działań na rzecz lokalnej społeczności: „Mam tu na myśli zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Chciałbym, aby mieszkańcy bardziej interesowali się tym, co dzieje się na osiedlu i byli za nie współodpowiedzialni. Jesteśmy otwarci na współpracę z nimi”.

Mieszkańcy przyjęli dwa wnioski z zebranie. Zwrócili się o zamontowanie monitoringu wizyjnego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 oraz o podjęcie przez prezydenta miasta skutecznych działań, które zmuszą właścicieli prywatnych gruntów (znajdujących się za blokami przy ul. Wrocławskiej) o utrzymanie ładu i porządku. "Dzisiaj zbierają się tam osoby spożywające alkohol i zakłócające spokój mieszkańcom. Często załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne i zaśmiecają teren. Można tam znaleźć butelki po wódce. Całemu temu zamieszaniu sprzyja wybujała trawa i dziko rosnące drzewa i krzewy” - mówił Jerzy Starzyński.

Obecny na zebraniu radny Norbert Małolepszy zobowiązał sie do interwencji  w sprawie nieuporządkowanych terenów prywatnych przy ul. Wrocławskiej w sąsiedztwie al. Piłsudskiego. Natomiast sekretarz miasta Grzegorz Dulemba odpowiadał, że sprawa zamknięcia siedziby ZUS leży poza gestią władz samorządowych.