staszica

GALERIA

galeria

Aktualności

Zebranie w sprawie cen za CO

czwartek, 07 kwiecień 2011

W środę, 6 kwietnia mieszkańcy bloków należących do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (GSM) spotkali się z prezesem GSM Gerardem Weychertem oraz Radosławem Plutą, zastępcą do spraw technicznych. Zebranie, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 19 zostało zorganizowane przez Zarząd Osiedla Staszica i dotyczyło opłat za centralne ogrzewanie. Zostało zwołane na wniosek mieszkańców, którzy domagali się wyjaśnień w związku z dopłatami do centralnego ogrzewania za ubiegły okres grzewczy.

Zaniepokojenie lokatorów wywołał fakt, że niedawno otrzymali wyliczenie zużycia ciepła w ubiegłym sezonie i duża część z nich zmuszona jest dopłacić. Niektórzy wydadzą na ten cel 200 czy 400 zł. Wprawdzie mogą rozłożyć te kwoty na 6 rat, ale to i tak nie jest dla części z nich satysfakcjonujące.

Prezes Gerard Weychert wyjaśniał wzrost cen za centralne ogrzewanie: „W trakcie okresu rozliczeniowego tj. roku kalendarzowego 2010 sezon grzewczy trwał blisko dziewięć miesięcy i był dłuższy w stosunku do poprzedniego, w roku 2009 o prawie dwa miesiące. Także średnie temperatury w porównywanych okresach grzewczych były niższe o blisko dwa stopnie. Ponadto znacznie wzrosło średnie zużycie ciepła bo około 42 000 GJ (gigadżuli), co stanowi 20% wzrost w stosunku do roku 2009. Dwukrotnie zmieniały się ceny ciepła wprowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepła i Spółkę Energetyczną w Jastrzębiu-Zdroju. Te wszystkie czynniki bezpośrednio miały wpływ na wzrost kosztów zakupu i dostawy ciepła w 2010 roku, które podlegają rozliczeniu i właśnie teraz jesteśmy zobligowani przedstawić je państwu po zakończeniu okresu rozliczeniowego”.

Podczas zebrania mieszkańcy zwrócili się o zakręcanie kaloryferów na korytarzach, tak aby nie pobierały ciepła, dalszą termomodernizację bloków oraz działania zmierzające do oszczędzania ich środków finansowych. Zobowiązali też zarząd do skutecznego ściągania opłat z tytułu najmu lokalu od mieszkańców, którzy uchylają się od tego obowiązku.